Retourneren

1. Een product retour sturen

1.1 U kunt een product binnen 14 dagen na aankoop aanmelden voor retour. Na deze periode heeft u nogmaals 14 dagen de tijd om het product daadwerkelijk retour te sturen. Wanneer wij het product hebben ontvangen en hebben gecontroleerd krijgt u het gehele factuurbedrag binnen 14 dagen na ontvangst op uw rekening teruggestort.

1.2 Het product dient dan wel compleet te zijn en in de oorspronkelijke verpakking te zitten. Producten die beschadigd zijn of waarvan de verpakking geopend is of incompleet zijn, komen niet voor restitutie in aanmerking.

1.3 Eventuele kosten en het risico van het retour zenden zijn voor uw rekening. De verzendkosten die u aan ons heeft betaald bij de oorspronkelijke zending krijgt u na retourzending weer terug, tenzij de oorspronkelijke bestelling uit meerdere producten bestond en u maar één product retourneert.


2. Herroepingsplicht

2.1 Bij de aankoop van één van onze producten heeft u het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

2.2 De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag 1, waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

2.3 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u de Fiction Store, Liesveld 147, 3131CK Vlaardingen, Nederland, e-mail: [email protected], via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

2.4 Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

2.5 Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering en/of het retourneren van een onderdeel van een bestelling met meerdere producten ) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

2.6 U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via uw klantenaccount op www.mintcardcollections.com. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

2.7 Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.

2.8 U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan Fiction Store Retouren, Griegplein 52, 3122VN Schiedam, Nederland, terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

2.9 Het vervallen van restitutie van de geretourneerde goederen is het gevolg van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard en de kenmerken van de goederen vast te stellen. Deze kenmerken staan op de buitenkant van de verpakking weergegeven.

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
— Aan Fiction Store, Liesveld 147, 3131CK Vlaardingen, Nederland, e-mail: [email protected]:
— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

- Ordernummer:

- Naam/Namen consument(en):

- Adres consument(en)

- Product(en) ter retournering:

- Besteld/Ontvangen op (*):

- Datum:

 
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.